Undervisning og specialisering

Fag:

Alle elever har de 3 obligatoriske prøvefag samt tema.

 

Prøvefag:

Dansk             6 ugt. timer

Matematik    4 ugt. timer

Engelsk          4 ugt. timer

 

Tematimer:

Tema              6 ugt. timer

 

Tilbudsfag:

Tysk                2 ugt. timer

Fysik/kemi    2 ugt. timer

 

Du skal have haft tilbudsfagene i 7. – 9. klasse.

Undervisningen foregår som  holdundervisning.

Tema:

Fælles tema: Intro til ungdomsuddannelserne

 

AUC10 har som tema, at vores elever  fokuserer på valg af ungdomsuddannelse.

Eleverne vil få info, blive undervist på ungdomsuddannelserne og træffe valg.

Viden er vigtig for at foretage det bedst kvalificerede studievalg.

Skemaet kan ændre sig uge for uge.

En skoledag kan starte kl. 8.30 og slutter senest kl.15.30.

På skolens elevintra kan du finde dit aktuelle skema.

På AUC10 er en undervisningstime 60 minutter.

 

UU-Vejledning – Byg bro til din fremtid

 

AUC10 har fokus på vejledning.

Vi har en UU-vejleder tilknyttet som hjælper dig ang. dit uddannelsesvalg.
I løbet af året skal du i brobygning, hvor du får undervisning på en ungdomsuddannelse.
Du skal udarbejde en obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) med udgangspunkt i dine fremtidsplaner.

 

AUC10s krav

Som elev på AUC10 skal du tage et personligt ansvar for din skolegang.

Du skal møde til tiden, være velforberedt og deltage aktivt i undervisningen, studieturen og vores andre fælles aktiviteter.

 

AUC10s udfordringer til dig som elev

INTRO TIL UNGDOMSUDDANNELSERNE

 • Tematimernes indhold er faglig fordybelse og forberedelse til både de 4 gymnasiale uddannelser (STX, HHX, HTX eller HF) og erhvervsuddannelserne.
 • Du kommer ud på uddannelserne og oplever hvilke specifikke faglige krav samt personlige og sociale kompetencer, de enkelte uddannelser stiller.
 • Din uddannelsesparathed er i centrum.
 • Du lærer at tage initiativ og få mod, samtidig med at du har lyst til forskellige faglige, fysiske og sociale udfordringer.
 • AUC10 har fokus på sundhed- fysisk og psykisk.
 • AUC10 har aktiviteter og ture, der gør dig nysgerrig.
 • Venskaber styrker dig.
 • Det handler om mennesker.
 • Det handler om dig.

 

DU

 • Vil forbedre dig fagligt og socialt for at blive uddannelsesparat
 • Er nysgerrig på dit valg af ungdomsuddannelse
 • Får en uges obligatorisk forløb på NEXT
 • Vil blive udfordret med undervisning på flere uddannelsessteder
 • Vil i fællesskab med dine kammerater få udfordringer

 

Vi forventer

 • DU tager ansvar for din læring og skolegang
 • DU arbejder med projekter og fremlæggelser
 • DU er aktiv i undervisningen
 • DU skaber dine egne medieudtryk

 

AUC10 arbejder med medieplatforme som Facebook, Instagram og YouTube i undervisningen og ser disse i et samfundsmæssigt perspektiv.

Du vil arbejde med produktion i undervisningen, skabe små produktioner og beskæftige dig med layout og foto/billedbehandling.

Du låner en Chromebook,  som du skal bruge i undervisningen og til prøven.